آثار رویگردانی از یاد خدا

آثار رویگردانی از یاد خدا

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

هر کس از یاد خداوند اعراض نماید جز پریشانی و افسردگی و کدورت و افکار شیطانیه و وساوس نفسانیه و در نتیجه بی‌برکتی در مال و علم و فرزند و بی ثمر ماندن عمر نصیبی ندارد.

(نور مجرد ج ۲ ص ۶۰۰)