آثار محبت خدا

آثار محبت خدا

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

کسی که خدا را دوست دارد، همیشه با اوست؛ یعنی هیچ لحظه‌ای فکر عاشق خداوند از توجه و یاد او منصرف نشده و جانش از ذکر محبوب خود تهی نخواهد شد.

#عشق #ذکر