آرامش و نفی خواطر در نماز

آرامش و نفی خواطر در نماز

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

استفاده از سجاده ساده و سفید، و رعایت مستحبات نماز که در کتب فقهی وارد شده است، تاثیرات مثبتی در تحصیل آرامش و نفی خواطر در نماز دارد.

(نور مجرد ج ۱ ص ۴۷۶)