آن کسی که در صدد انکار است معجزات را حمل بر سحر و جادو می‌کند

آن کسی که در صدد انکار است معجزات را حمل بر سحر و جادو می‌کند

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

آن کسی که در صدد انکار است، امور بدیهی را انکار می‌کند؛ معجزات را انکار می‌کند و حمل بر سحر و جادو می‌کند.

#عبودیت