آیا معرفت کامل خداوند برای مخلوق ممکن است؟

آیا معرفت کامل خداوند برای مخلوق ممکن است؟

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

آری! رسیدن مخلوق به معرفت تام حق محال است و عبد فقط می‌تواند در درگاه الهی سر ذلت و خاکساری بر زمین بمالد، تا حضرت حق اگر اراده فرمود وی را سیر داده و به نهایت مراتب قرب و نهایتاً فنای تام برساند.