اثر ارتباط ومعاشرت زیاد سالک

اثر ارتباط ومعاشرت زیاد سالک

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

سالکی که ارتباط و معاشرت او بی حساب و کتاب است مانند گوشت قربانی است؛ هر کس تکه‌ای از او می‌کند و می‌برد و نهایتاً برای خود چیزی باقی نمانده، مفلس و بیچاره می‌شود.

(نورمجرد، ج ۱ ص ۶۴۶)

#عزلت