اساس سلوک الی الله

اساس سلوک الی الله

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

اساس سلوک الی الله، تحصیل محبت به خداوند است.