استاد، ذکر، فکر و مراقبه

استاد، ذکر، فکر و مراقبه

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

نیاز به استاد، و داشتن ذکر و فکر و مراقبه‌، از ارکان سلوک است و بدون آن قدمی را نمی‌توان فراتر نهاد. و شب تا به صبح را دور هم جمع شدن و به خواندن اشعار حافظ و ذکر خوبان و سرگذشت طالبان و گرم کردن مجالس را به این نحو، و سپس شام خوردن و باز مشغول بودن به همین گونه امور تا پاسی طولانی از شب برآمدن‌، و بدون تهجّد خوابیدن و تنها به نماز صبح فریضه قناعت نمودن‌، دردی را دوا نمی‌کند، و مانع و سدّی را از جلو پای سالک بر نمی‌دارد.

(روح مجرد ص ۴۴)