اطاعت از خدا و رسول و اتحاد معنوی با محرمان حریم انس

اطاعت از خدا و رسول و اتحاد معنوی با محرمان حریم انس

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

لازمه اطاعت خدا و رسول، یک اتحاد معنوی و روحی است که با خاصّان درگاه و محرمان حریم انس و حرم امان او حاصل می‌شود.

#عبودیت