افرادی که کارشان زیاد است

افرادی که کارشان زیاد است

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

افرادی که کارشان زیاد است، اگر نمی‌توانند خود را با مشغله فارغ کنند باید کار و مشغله شان را کم کنند.