امام به حق ناطق جعفر بن محمد الصادق

امام به حق ناطق جعفر بن محمد الصادق

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

اولین کس که سر ولایت و حقیقت نبوت را برای عامّه مردم منکشف کرد امام به حقّ ناطق جعفر بن محمد الصادق -علیه افضل السلام و الصلاة- بود.