امام جان و روح و حقیقت قرآن است

امام جان و روح و حقیقت قرآن است

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

امام‌، جان و روح و حقیقت قرآن است‌. قرآن بدون امام حکم جسد بی‌روح را دارد، حکم مشک خشک و بی‌آب را دارد. امام که قرآن را دست گرفت و در جامعه به لباس عمل درآمد، در این جسدِ بدون روح‌، روح دمیده می‌شود. و در این مشک خالی‌، آب حیات سرازیر می‌شود و تشنگان را از معین خود اشراب میکند.

(نور ملکوت قرآن ج ۳ ص ۳۹۰)