انتخاب عیال

انتخاب عیال

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

در انتخاب عیال آنچه مهم است تقوا و اخلاق است و جهات ظاهری از جمال و مکنت و امور اعتباری نباید اهمیت داشته باشد. اگر انسان وجهه همت خود را تقوا و دینداری قرار داد خداوند جمال و انس و الفت را هم روزی می‌کند. عروس و داماد هرچه بیشتر کفو و هم شان و هم درجه باشند بهتر است. (نور مجرد ج ۲ ص ۶۳۳)