انقطاع به سوی خداوند

انقطاع به سوی خداوند

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

تا انسان انقطاع به سوی خداوند پیدا نکند طی طریق نخواهد کرد و به حرم امن الهی وارد نخواهد شد.