اهل لا اله الا الله

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

مستحبّ است انسان چون به قبرستان وارد میشود سلام کند؛ به که؟ به اهل لا إله إلّا الله. به آن کسانی که از زمرهٔ لا إلَه إلّا الله و اهل توحید شده‌ اند و با ظهور جلالت و عظمت حضرت احديت به قبض روح، همه چیز خود را تسلیم حقّ نمودند و از فرعونیّت و خود پرستی برون آمدند، و طوعاً أو کرهاً اقرار و اعتراف به وحدانیّت ذات حقّ تعالی و تقدّس نمودند، و در این قبرستان همگی بدون تفاوت خفته‌ اند؛ زن و مرد، پیر و جوان، بچّه و بزرگ، عالم و عامی، غنیّ و فقیر، رئیس و مرؤوس، متعیّن و بدون شهرت؛ همه صفا نموده، و فعلًا نه جنگی و و دعوائی، نه خود فروشی و استکباری؛ همه در یک ردیف خسبیده‌اند،

سکوت محض که دلالت بر لا اله الا الله دارد، فضای قبرستان را پر کرده است.

( «معادشناسی» ج ۶ ص ۳۴.)