اولیاء حق تحت عنایت امام زمان علیه السلام

اولیاء حق تحت عنایت امام زمان علیه السلام

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

اولیاء حق چون به امر امام زمان علیه‌السلام به دستگیری مشتاقان کوی لقاء اقدام می‌کنند هیچ گاه از تحت عنایت و رعایت آن حضرت خارج نیستند.

(نور مجرد ج ۱ ص ۵۶۴)