اولین کسی که از امام زمان علیه‌السلام و از حرکتشان خبر دارد

اولین کسی که از امام زمان علیه‌السلام و از حرکتشان خبر دارد

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

امام زمان از خدا جدا نیست و به امرو مشیت اوست، اولین کسی که از وی و از حرکتش خبر دارد ولی خداست که با خداست و در حرم خداست.

(روح مجرد، ص ۵۶۴)