این عالم افعال خدا و تجلیات حضرت اوست

این عالم افعال خدا و تجلیات حضرت اوست

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

این عالم با این زیبائی و طراوت و شگفتی، افعال خدا و تجلیات حضرت اوست. عالم سرار زیبائی و نکوئی و حسن و جمال است؛ و همه‌اش اختصاص به خدا دارد.

#توحید افعالی