باید از غیر خدا گذشت تا به خدا رسید

باید از غیر خدا گذشت تا به خدا رسید

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

باید از غیر خدا گذشت تا به خدا رسید. هر چه غیر خدا می‌باشد، حجاب است؛ و تا آن حجاب باقی باشد معرفتِ کامل حاصل نخواهد شد.

(الله شناسی، ج ۱ ص ۱۱۹)