برکات و کرامات مشهد امام رضا علیه السلام

برکات و کرامات مشهد امام رضا علیه السلام

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

برکات و کرامات مشهد امام رضا علیه السلام پیوسته متصل است.

(روح مجرد، ص ۲۷۱)