به سرچشمه متصل باشیم

به سرچشمه متصل باشیم

آیةالله حاج شیخ محمدتقی بهجت

خدا می‌خواهد ما همیشه با او بوده و به سرچشمه متصل باشیم، واین به نفع ماست.

(در محضر آیت الله بهجت، ج ۱ ص ۲۱۳)