بوسیدن دست پدر و مادر

بوسیدن دست پدر و مادر

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

در بوسیدن دست پدر و مادر برکتی است مخصوص خود آن و در جای دیگری پیدا نمی‌شود.

#احترام به والدین