بیداری در بین الطلوعین

بیداری در بین الطلوعین

حاج سید هاشم حداد

مرحوم حاج سید هاشم حداد می‌فرمودند: فرزندان‌ و اهل‌ بیت‌ را عادت‌ دهید كه‌ بین‌ الطلوعین‌ بیدار باشند. (روح مجرد ص ۱۳۹)