تاثیر اذان و اقامه در نماز چیست؟

حضرت امام صادق علیه السلام

إذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِذَا أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِکَةِ. هنگامی که اذان و اقامه بگویی، دو صف از ملائکه پشت سرت به نماز می ایستند؛ و اگر فقط اقامه بگویی یک صف از ملائکه پشت سرت نماز می خوانند.

«کافی» ج ۳ ص ۳۰۳