تا انسان از آثار نفس نگذرد به ماوراء نفس نخواهد رسید

تا انسان از آثار نفس نگذرد به ماوراء نفس نخواهد رسید

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

دعوا کردن و ناسزا دادن ناسزاگو از غرائز طبیعی انسان است، طبعاً هرکس می‌خواهد حق خود را اثبات کند، و در مقام سزا و پاداش دشنام دهنده برآید؛ ولیکن این خواست‌ها همه ناشی از میل‌های نفسانیه است، وتا انسان از میل نفس و آثار نفس نگذرد به ماوراء نفس نخواهد رسید.

(روح مجرد، ص ۱۸۹)

#تجلی