تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و آله

تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و آله

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی

تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و آله با محبت خدا متلازمندک یعنی هرکه از پیامبر تبعیت کند، خدا او را دوست دارد، و خدا هیچ بنده‌ای را دوست ندارد مگر در صورتی که پیرو پیامبرش باشد.

(تفسیرالمیزان، ج ۵ ص ۳۸۴)