تجرد چیست؟

تجرد چیست؟

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

روزی يک نفر از آقای حاج سید هاشم پرسيد: تجرد چيست؟!

فرمودند: تجرد عبارت است از: شناخت انسان بالمشاهده که حقيقت وی، غير از اين ظواهر و مظاهر است. (روح مجرد ص ۱۶۴)