تجرد یعنی تجرد از نفس و آثار نفسانیه

تجرد یعنی تجرد از نفس و آثار نفسانیه

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

تجرّد یعنی تجرد از نفس و آثار نفسانیّه؛ و اصرار بر مشتهیات آن یعنی اصرار بر ابقاء نفس و آثار نفسانیه. و این دو کاملاً دو جهت متعاکس واقع‌اند. باید از خواهشهای نفسانی رفع ید کرد تا جمال عالم آرای ماوراء نفس متجلّی گردد. (روح مجرد، ص ۱۸۹)

#تجلی