تعصب در توحید

تعصب در توحید

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

مرحوم قاضی میفرمود: سیّد هاشم در توحید مانند سنّیها که در سنّی‌گری تعصّب دارند، او در توحید ذات حقّ متعصّب است‌؛ و چنان توحید را ذوق کرده و مسّ نموده است که محال است چیزی بتواند در آن خلل وارد سازد. (روح مجرد ص ۱۳)