تلاشی که نتیجه اش دور شدن است

تلاشی که نتیجه اش دور شدن است

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی

درس و تحصیل بی خدا، مثل راهی است که از جاده پرت بیفتد: لا یَزیدُ السیرُ فیه الا الابتعاد.

#سیر و سلوک