تواضع علامه طباطبائی نسبت به معصومین علیهم السلام

تواضع علامه طباطبائی نسبت به معصومین علیهم السلام

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

حضرت استاد (علامه طباطبائی)، علاقه و شیفتگی خاصی نسبت به ائمّه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین داشتند. وقتی نام یکی از آنها برده میشد، اظهار تواضع و ادب در سیمایشان مشهود می‌شد؛ و نسبت به امام زمان أرواحنا فداه تجلیل خاصی داشتند. و مقام و منزلت آنها و حضرت رسول الله و حضرت صدیقه کبری را فوق تصور می‌دانستند؛ و یک نحو خضوع و خشوع واقعی و وجدانی نسبت به آنها داشتند، و مقام و منزلت آنانرا ملکوتی می‌دانستند. و به سیره و تاریخ آنها کاملا واقف بودند. (مهرتابان ص ۹۵)