تکریم فرزند

تکریم فرزند

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

بنای حضرت علامه والد رضوان الله تعالی علیه، بر تکریم فرزند بود و هم در منزل و هم در نزد دیگران با همه با احترام برخورد می‌نمودند. حتی در صدا زدن فرزندان از ایشان با احترام نام می‌بردند.

(نور مجرد ج ۲ ص ۵۸۳)