جذبات جمالیه

جذبات جمالیه

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

جذبات جمالیه پروردگار همان جوی خمر در بهشت است که از آن باب که عقل مصلحت اندیش را ساقط نموده و انسان را از مرتبه عقل به مرتبه بالاتر که شهود و عقل است رهبری می‌کند خمر نامیده شده...

این تجلیات جمالیه هستی انسان را از یاد برده و محو در انوار حق می‌کند.

(مادشناسی، ج ۹ ص ۴۵۵)

#تجلی