حقیقت علم

حقیقت علم

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

حقیقت علم آن نوری است که خداوند بواسطه عمل در قلب شخص عامل ایجاد می‌کند.