حوادث عالم بدست ملائکه انجام می‌گیرد

حوادث عالم بدست ملائکه انجام می‌گیرد

جزئیات حوادث عالم بدون استثناء به دست ملائکه انجام می‌گیرد و وساطت ایشان ضروری است.