خاطره ای از علامه طباطبائی قدس سره: دعایم عام است

آیة‌الله علامه حسن زاده آملی

رساله‌ ای در امامت نوشتم، چون به پایان رسید آن را بحضور شریف استاد علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علیه ارائه داده‌ ام، مدتی در نزد او بود و لطف فرمودند و یک دوره تمام آن را مطالعه فرمودند. در یک جای آن رساله دعای شخصی درباره خودم کرده بودم که: بارخدایا مرا بفهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله اعتلاء ده.

در هنگام رد رساله به اینجانب فرمود: آقا تا من خودم را شناختم دعای شخصی در حق خودم نکردم بلکه دعایم عام است.

«هزار و یک نکته» ص ۶۲۱

#دعا