دستورات حضرت آقای قاضی در ماه رجب

دستورات حضرت آقای قاضی در ماه رجب

آیةالله العظمی حاج سید علی قاضی

ماه رجب قرقگاه خداوند است، پس در آن مودب به آداب باش آگاه و متوجه باش، ماه‌های حرام (رجب، شعبان، رمضان کع نزد اهل عرفان ماه‌های حرامند) از راه رسیده بیدار باش تا اینکه برای مسافرت خویش، توشه برداری و ایت فرصت را از دست مده و غنیمت شمار.