دستورات نماز آیین و روش آموزش زندگی و بندگی است

دستورات نماز آیین و روش آموزش زندگی و بندگی است

آیة‌الله علامه حسن زاده آملی

دستوراتی که در نماز باید بجا آورده شود و گفته شود، بند بند آن همه آموزنده است، و هر بند آن راه و رشته‌ای در خداشناسی است، و ایین و روش آموزش زندگی و بندگی است.

(نامه‌ها برنامه‌ها، ص ۲۹۱)