دستور سلوکی (جهد کن تا محب باشی و عاشق باشی‌)

دستور سلوکی (جهد کن تا محب باشی و عاشق باشی‌)

حاج سید هاشم حداد

بسمه تعالی

إلَی‌ جَنابِ أخی‌ و روحی‌ و مولای، السید محمد حسین‌ سلام الله علیک!

خَیالُکَ فی‌ عَيْنی‌ وَ اسْمُکَ فی‌ فَمی‌

وَ ذِكْرُکَ فی‌ قَلْبی‌ فَأيْنَ تَغیبُ

نوشته بودید که: دستور. گفت‌: ای‌ دستور! دستور خواهی‌. ای‌ قیامت‌! تا قیامت‌ راه چند؟ از پیغمبر می‌پرسیدند: تا قیامت‌؟ هرجا که باشی‌ و در هرحال‌ که باشی‌ جَهد کن‌ تا محب باشی‌ و عاشق‌ باشی‌؛ و چون‌ ملکه شود همیشه محب باشی‌ در هر زمان‌. وَ سَلامٌ عَلَی‌ جَمیعِ الرُّفَقآءِ فَردًا فَردًا بَعْدُ، وَ نَحنُ همی‌ نَدعو لَكُم‌ تَحتَ القُبَّة‌. یک‌ قدری‌ قرض‌ پیدا شده از برای‌ بنده؛ خداوند تبارک‌ و تعالی‌ فعّال‌ است‌.

أخیک سید هاشم‌

عالی‌ عَدَدَ الْحَسَناتِ. يَمْحو ما يَشآءُ مِن‌ شَواهِدِ العُبوديَّةِ، وَ يُثْبِتُ مِن‌ شَواهِدِ الرُّبوبيَّة‌.

(روح مجرد ص ۴۷۲)