دعا از علل وجود است

دعا از علل وجود است

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی

دعا از علل وجود است و امکان دارد چیزی که در صورت دعا نکردن حاصل نمی‌شده، با دعا حاصل گردد.

(در محضر علامه طباطبائی، ص ۵۷)