دعا موجب رسوخ حب ذکر الهی در دل

دعا موجب رسوخ حب ذکر الهی در دل

آیة‌الله علامه حسن زاده آملی

دعا موجب رسوخ حبّ ذکر الهی در دل، و منزّه نفس از رَین (زنگار) شواغل است.