دقت و سفارش علامه حسینی طهرانی قدس سره در مسالهٔ تغذیه

دقت و سفارش علامه حسینی طهرانی قدس سره در مسالهٔ تغذیه

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

(مرحوم علامه والد رضوان الله علیه) از غذاهای زیان آور و مواد بسته بندی و محصولاتی که به طرز سالمی تهیه نشده بود نعی فرموده و خود ایشان در این مسائل به شدت دقت می‌ورزیدند.