دیده دوبین

دیده دوبین

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

غیر از عارفان، جمیع مردمان خدا را با دیده دوبین می‌نگرند.

(الله شناسی، ج ۳ ص ۶۴)