رابطه اسلام و تشیع

رابطه اسلام و تشیع

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

شیعیان امیرالمومنین همان مسلمانان واقعی هستند زیرا که تشیع یعنی اطاعت محض از خدا، و همان معنی اسلام و اسلام حقیقی همان تشیع است.