روز برای تلاش و کوشش شب برای آرامش

روز برای تلاش و کوشش شب برای آرامش

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

سعی کنید برنامه‌های خود را برای روز قرار دهید که خداوند روز را برای تلاش و کوشش و شب را برای آرامش قرار داده است.

(نورمجرد، ج ۲ ص ۶۰۵)