زندگی بر اساس عشق

زندگی بر اساس عشق

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

زندگی زن و شوهر مسلمان، و والدین و فرزندان باید بر اساس عشق باشد؛ نه بر اساس داد و ستد که هر یک کاری در ازاء کاری که دیگری به جامی‌آورد انجام دهد. (نور مجرد ج ۲ ص ۶۵۶)