زیارت اهل قبور

زیارت اهل قبور

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

زیارت اهل قبور بسیار فائده دارد، بلاخص زیارت قبور علماء و شهداء و مقربان درگاه خدا.

(معادشناسی، ج ۳ ص ۲۲۷)