سلوک تسلیم حق بودن است

سلوک تسلیم حق بودن است

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

سلوک که تنها ذکر گفتن نیست؛ سلوک تسلیم بودن و گردن نهادن به ما جاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم است. سلوک تسلیم حق بودن است.

(نورمجرد، ج ۱ ص ۶۰۲)

#عبودیت