سلوک و رانندگی

سلوک و رانندگی

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

انسان می‌تواند روحیات افراد را از نوع رانندگی آن‌ها تشخیص دهد و از میزان دقت و توجه و مراقبه آن‌ها در حین رانندگی به میزان تعادل آن‌ها پی ببرد.

(نورمجرد، ج ۲ ص ۵۴۰)

#مراقبه #سیر و سلوک