شجاع حقیقی کیست؟

شجاع حقیقی کیست؟

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

انسان شجاع هرچه نفس، او را امر به معصیت کند، باز کنترل خود را در دست دارد و بالنسبة به چشم و گوش و زبان خطا نمی‌کند.